Moment utahování alu kol Mercedes-Benz: Specifické hodnoty

Moment utahování alu kol Mercedes-Benz: Specifické hodnoty

Víte co skrývají specifické hodnoty momentů utahování alu kol u vozidel Mercedes-Benz? Ve světě automobilové techniky je tento detail klíčový pro správnou funkci a bezpečnost vašeho vozu. Pojďme společně prozkoumat, jaké hodnoty jsou pro tento proces nezbytné a jaký vliv mají na vaši jízdu. Sledujte náš článek a zjistěte více!
Moment utahování alu kol Mercedes-Benz: Specifické hodnoty

Moment utahování alu kol Mercedes-Benz: Specifické hodnoty

V momentu utahování alu kol pro vozy Mercedes-Benz je důležité dodržet specifické hodnoty, které zajistí správné nastavení a fungování kol na vozidle. Níže uvádíme klíčové hodnoty pro některé modely vozů Mercedes-Benz:

 • Model A-Class: Moment utahování alu kol je 110 Nm.
 • Model E-Class: Pro tento model je ideální hodnota momentu utahování alu kol 130 Nm.
 • Model GLE: Pro vozidla GLE je doporučený moment utahování alu kol 140 Nm.

Při nastavování momentu utahování alu kol je důležité dodržet doporučené hodnoty výrobce, aby nedošlo k poškození kol nebo vozidla. Při nejistotě se vždy obraťte na odborníka nebo servisní středisko.

Správná úroveň utahovacího momentu pro alu kola

Správná úroveň utahovacího momentu pro alu kola

Pro správnou úroveň utahovacího momentu u alu kol Mercedes-Benz je důležité dodržovat specifické hodnoty, které jsou určeny výrobcem vozu. Správně utažená kola mají klíčový vliv na bezpečnost jízdy, stabilitu vozu a životnost pneumatik. Při nedodržení správného utahovacího momentu může dojít k nesprávnému sednutí kol na náboj a způsobit nebezpečné situace na silnici.

Pro kontrolu a nastavení správného utahovacího momentu alu kol doporučujeme použít momentový klíč s nastavitelným momentem. Níže jsou uvedeny specifické hodnoty utahovacího momentu pro vybraná modely Mercedes-Benz pro přední i zadní kola:

Model Přední kola (Nm) Zadní kola (Nm)
Mercedes-Benz A-Class 110 130
Mercedes-Benz C-Class 120 140
Mercedes-Benz E-Class 130 150

Důležitost dodržení přesných hodnot

Důležitost dodržení přesných hodnot

Pro správné utažení alu kol u vozidel Mercedes-Benz je důležité dodržet specifické hodnoty momentů utahování. Tyto hodnoty jsou klíčové pro zajištění správné úrovně bezpečnosti a stability vozidla při jízdě.

Pokud nedodržíte přesné hodnoty momentu utahování, může dojít k nepříjemným komplikacím, jako je například nadměrné opotřebení nebo dokonce poškození kol nebo dalších součástí vozidla. Proto je důležité dbát na přesnost a pečlivost při utahování kol u vozidla Mercedes-Benz.

V následující tabulce uvádíme specifické hodnoty momentů utahování pro různé modely vozidel Mercedes-Benz:

Model vozidla Specifický moment utahování
C-Class 120 Nm
E-Class 140 Nm
S-Class 160 Nm

Jak zabránit přetahování či podtahování šroubů

Jak zabránit přetahování či podtahování šroubů

V případě montáže alu kol na Mercedes-Benz je důležité dodržovat specifické hodnoty momentu utahování šroubů, abychom zabránili jejich přetahování nebo podtahování. Tato opatření jsou zásadní pro správnou a bezpečnou montáž kol a zajištění optimální stability a řízení vozidla.

Abyste se vyvarovali problémům spojeným s nevhodným momentem utahování šroubů, doporučuje se použít momentový klíč a řídit se konkrétními hodnotami uvedenými v manuálu pro vaše konkrétní vozidlo Mercedes-Benz. Pamatujte, že nedodržení správných hodnot může vést k poškození šroubů nebo kol a především k nebezpečí pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu.

 • Stáhněte šrouby křížovým způsobem.
 • Ujistěte se, že všechny šrouby jsou důkladně utaženy až po dosažení správné hodnoty momentu utahování.
 • Zkontrolujte kolové matice pravidelně a v případě potřeby je utáhněte.

Nastavení utahovacího momentu podle specifikací výrobce

Nastavení utahovacího momentu podle specifikací výrobce

Výrobce Mercedes-Benz udává specifické hodnoty pro utahovací moment při montáži jejich hliníkových kol. Tato specifikace je důležitá pro správnou montáž a bezpečnost při jízdě. Při nastavení utahovacího momentu je důležité dodržet přesné hodnoty určené výrobcem.

Podle výrobních pokynů pro utahovací moment u alu kol Mercedes-Benz je důležité dodržet následující hodnoty:

 • Před utažením kontrolujte stav závitu
 • Používejte správný momentový klíč
 • Postupujte podle postupu z výrobních pokynů

Model auta Typ hliníkového kola Utahovací moment
C-Class AMG multiradial 130 Nm
E-Class AMG twin-spoke 140 Nm

Opatrný přístup k utahování kol pro zachování bezpečnosti

Opatrný přístup k utahování kol pro zachování bezpečnosti

Pro bezpečné a správné utažení kol vašeho Mercedes-Benz je nezbytné dodržovat specifické hodnoty momentu. Při nedostatečně utažených kolech může dojít k nebezpečnému uvolnění kol během jízdy. Naopak příliš utažená kola mohou vést ke zvýšenému opotřebení dílů závěsů kol a mohou snížit komfort jízdy.

Ve specifikaci výrobce vašeho vozidla najdete přesné hodnoty momentu utahování kol. Je důležité dodržovat tato doporučení, abyste zajistili bezpečnost a dlouhou životnost vašich kol a souvisejících dílů. Při montáži alu kol je rovněž důležité dodržovat pořadí utahování šroubů pomocí křížové metody, což zajišťuje rovnoměrné rozložení síly.

Význam správného utažení kol pro dlouhou životnost vozidla

Význam správného utažení kol pro dlouhou životnost vozidla

Pro správnou a dlouhou životnost vašeho vozidla je klíčové dbát na správné utažení kol, zejména pokud máte alu kola na svém voze Mercedes-Benz. Specifické hodnoty momentu utažení jsou důležité pro bezpečné řízení a minimalizaci opotřebení součástek.

Při utahování kol je důležité dodržet předepsaný moment utažení podle výrobcem doporučených hodnot pro daný typ a model vozu. Nesprávně utažená kola mohou vést k nebezpečným situacím jako je vibrace vozu, opotřebení brzd a snížení stabilitu vozu.

Zde najdete specifické hodnoty momentu utažení pro alu kola vašeho Mercedesu-Benz:

Kategorie Typ kola Specifický moment utažení (Nm)
Přední kola 17 palcová alu kola 150
Zadní kola 18 palcová alu kola 170

Vliv nadměrného utahování na opotřebení kol a brzdového systému

Vliv nadměrného utahování na opotřebení kol a brzdového systému

je častým problémem u majitelů vozidel, jako je Mercedes-Benz. Při utahování kol je důležité dodržet správný moment, který zajistí správné fungování a minimalizuje opotřebení součástek. Příliš utažená kola mohou vést k nadměrnému opotřebení pneumatik a nepravidelnému opotřebení brzdových destiček. Proto je důležité znát specifické hodnoty momentu utahování pro alu kola u vozidel Mercedes-Benz.

V případě vozů Mercedes-Benz se doporučuje dodržovat specifické hodnoty momentu utahování kol, které jsou stanoveny v technickém manuálu výrobce. Při nedodržení těchto hodnot může dojít k nežádoucím následkům, jako je nepravidelné opotřebení brzdových destiček nebo zvýšená spotřeba paliva. Správně utažená kola zajistí bezpečnou jízdu a prodlouží životnost brzdového systému.

Hodnota momentu utahování (Nm) Příklad modelu Mercedes-Benz
120-140 Nm Mercedes-Benz E-Class
110-130 Nm Mercedes-Benz C-Class
140-160 Nm Mercedes-Benz G-Class

Doporučení pro správné nastavení utahovacího momentu podle typu alu kol

Doporučení pro správné nastavení utahovacího momentu podle typu alu kol

Při utahování kol u vozidel značky Mercedes-Benz je důležité dodržovat specifické hodnoty utahovacího momentu pro jednotlivé typy kol. Pokud je utažení nesprávné, může dojít k poškození kol nebo k narušení bezpečnosti jízdy. Proto doporučujeme dodržovat následující :

 • Originální kolpák: 110 Nm
 • Šroub nebo matice s křížovou hlavou: 120 Nm
 • Šroub nebo matice s hřebenovou hlavou: 140 Nm
 • Materiál kolového disku: hliník nebo ocel

The Way Forward

Díky za přečtení našeho článku o momentu utahování alu kol Mercedes-Benz a jeho specifických hodnotách. Je důležité dodržovat přesné hodnoty momentu utahování, abyste zajistili bezpečnost a správnou funkci vašeho vozu. Pamatujte, že při utahování kol je lepší být opatrnější než riskovat nedostatečný nebo příliš silný moment. Udržujte vaše alu kola pečlivě a pravidelně kontrolovávejte stav utažení. S tímto vědomím se vyhnete nepříjemným situacím na silnici a zajistíte si pohodlné a bezpečné jízdní zážitky. Přeji vám šťastnou a bezstarostnou jízdu s vaším Mercedesem-Benz!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *